Takeda Shingen

Takeda Shingen

Oban Tate-e, 14.25 by 9.75 inches
Catalogue ID: Yoshitoshi 260#
Artist: Yoshitoshi
Date: Meiji 19, 1886
Series: Yoshitoshi Mushaburui (Warriors Trembling with Courage)
Publisher: Kobayashi Tetsujiro
Description: Study of Takeda Shingen
Condition: Fine.
Impression: Very good.

Availability: Sold