Shinozuka Iga no Kami Sadatsuna

Shinozuka Iga no Kami Sadatsuna

Oban Tate-e, 14.25 by 9.75 inches
Catalogue ID: Yoshitoshi 256#
Artist: Yoshitoshi
Date: Meiji 19, 1886
Series: Yoshitoshi Mushaburui (Warriors Trembling with Courage)
Publisher: Kobayashi Tetsujiro
Description: Shinozuka Iga no Kami Sadatsuna at Kawai castle attacking enemies with a wooden pillar.
Condition: Fine de-luxe printing with extensive embossing and mica application. Pristine colour.
Impression: Fine.

Availability: Available

£580.00